Vrijwilligers

Dit is de lijst vrijwilligers die nodig is om het te regelen. Zonder jouw hulp lukt dit niet. Meld je aan!
Alle vrijwilligers worden uitgenodigd mee te eten van een heerlijke maaltijd op vrijdag, de laatste dag van het huttenbouwen vanaf 18.00 uur in de speeltuin.

Hieronder volgt een beschrijving van de taken.

Groepsbegeleider

Begeleidt de bouwgroep van de kinderen de gehele dag. Als vrijwilliger wordt je verzocht om 9.30 uur aanwezig te zijn om het programma en indeling taken te bespreken. Rond 16.00 uur is deze taak afgelopen.

De begeleiding staat in het teken van VEILIGHEID, zorg ervoor dat er rustig gebouwd kan worden, blijf vooral ook zelf rustig zitten.

  • laat de kinderen niet rennen met gereedschap en/of materiaal
  • geen rondslingerend gereedschap en/of materialen op de grond rond de hut
  • de spijkers zoveel mogelijk in de bakjes laten
  • zorg voor voldoende afstand bij het kiezen van en bouwplek
  • pallets, lange latten, zware platen met zijn tweeën of meer dragen

Neemt de kinderen mee naar de lunchplek voor drinken en de lunch.

Let ook op dat bezoekers niet op het bouwterrein komen tijdens het bouwen.

Er is koffie en thee, maar de lunch moet je zelf meenemen.

Afbreker

Elke dag zijn er extra vrijwilligers nodig die om 16.00 uur (op vrijdag om 15.00 uur) komen helpen bij het afbreken.

EHBO'er

Richt in en onderhoud de EHBO post (schaftwagen).

Moet de gehele dag aanwezig zijn. Dagelijks is er een auto beschikbaar bij het terrein voor eventuele ongelukken.

Is tevens mede-opzichter van de zaaghoek, deze is dan ook naast de EHBO post. (2 kinderen mogen zagen onder begeleiding)

Dagcoördinator

Controleert de activiteiten en de tijden en regelt algemene zaken, is aanspreekpunt de gehele dag.

Coördineert de lunch en let op bezoekers, deze kunnen via het bezoekersterrein komen kijken, niet op het bouwterrein wanneer er gebouwd wordt.

Meldcoördinator

Regelt 's ochtends de aanmeldingen van de kinderen en begeleiders.

Geeft polsbandjes en zorgt ervoor dat er geen kinderen onafgemeld naar huis gaan gedurende de dag.
Krijgt een eigen post bij de ingang.

Kinderen met een groen polsbandje melden zich 's middags af bij de groepsbegeleider, kinderen met een rood polsbandje melden zich af bij zowel de groepsbegeleider als de meldcoördinator.

Keukencoördinator

Zorgt ervoor dat er de hele dag door limonade, koffie en thee beschikbaar is.

Verzorgt versnaperingen in de pauzes. Deelnemers en vrijwilligers moeten zelf lunch meenemen!

Verzorgt de bijgerechten van de afsluitende vrijwilligersborrel.

Zaaghoekcoördinator

Coördineert de zaaghoek, deze is dan ook naast de EHBO post. (2 kinderen mogen zagen onder begeleiding)

Coördineert uitgifte van gereedschap en spijkers vanuit de schaftwagen.

Voorbereider

Helpt al het hout en materiaal klaar te zetten op de laatste vrijdag voor het huttenbouwen.

Alle vrijwilligers worden geacht zich te houden aan onze gedragscode voor vrijwilligers.